LAST MINUTE SIÊU TO mà GIÁ PHÒNG SIÊU NHỎ

“𝒀𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒏𝒖́𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂… 𝑴𝒂̂́𝒚 𝒔𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒍𝒐̣̂𝒊… 𝑴𝒂̂́𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 𝑯𝒂𝒏𝒐𝒊𝒂𝒏 𝒂̣ ???”
LAST MINUTE SIÊU TO mà GIÁ PHÒNG SIÊU NHỎ

🏩 Điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi muốn đổi gió, muốn có một chút không gian khác với ngày thường, “chill chill” một chút, “lãng mạn” một chút ...
‼  𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐇𝐀𝐍𝐎𝐈𝐀𝐍 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 (𝐇𝐇𝐆) có đầy đủ các hạng phòng cho các cặp đôi nghỉ theo giờ chỉ từ 2xx / phòng / 2 giờ đầu ( x vô cùng nhỏ ) ‼
1/ NEW VISION PALACE HOTEL (53 Thuốc Bắc)
www.newvisionpalacehotel.com
2/ HANOIAN LAKESIDE HOTEL (60 Cầu Gỗ)
www.hanoianlakesidehotel.com
3/ HANOIAN CENTRAL HOTEL & SPA (42 Hàng Cót)
www.hanoiancentralhotel.com
️Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒈𝒂̣𝒊 đ𝒂̣̆𝒕 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒆́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒐̛𝒊:
❌ Mr Trần Hải - Director of Sales
📲 HotLine/Zalo: 0984482262 | Skype: tranhai86
📝 Email: dos@hanoianhospitalitygroup.com
📍 Trụ sở: 42 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Phố Cổ Hà Nội
#Homestay_Hà_Nội
#Đặt_Phòng_Qua_Đêm
#Cho_Thuê_Phòng_Theo_Giờ   
#Cho_Thuê_Phòng_Theo_Tháng
#Cần_Tìm_Phòng  #Cần_Thuê_Phòng
#Lưu_Trú_Ngắn_Hạn  #Lưu_Trú_Dài_Hạn
#HanoianHotel  #HanoianHospitalityGroup  #HHG


What time will you come to Hanoian Hotels???”

🏩  An ideal place for couples who want to  refresh themselves,  to get something different, "chill", “relax” and a little bit "romantic"...

‼ Hotel chains HANOIAN HOSPITALITY GROUP (𝐇𝐇𝐆) has many types of room for couples who just want to stay for a few hour, from only 2xx / room / first 2 hours (x is extremely small)

1/ NEW VISION PALACE HOTEL (53 Thuốc Bắc)

www.newvisionpalacehotel.com

2/ HANOIAN LAKESIDE HOTEL (60 Cầu Gỗ)

www.hanoianlakesidehotel.com

3/ HANOIAN CENTRAL HOTEL & SPA (42 Hàng Cót)

www.hanoiancentralhotel.com

️Don't hesitate to book a room with us:

❌Mr Tran Hai - Director of Sales

📲HotLine/Zalo: 0984482262 | Skype: thangai86

📝Email: dos@hanoianhospitalitygroup.com

📍Head office: 42 Hang Cot, Hoan Kiem, Hanoi Old Quarter

#Homestay_Hanoi

#Overnight Reservations

#Rent_Room_By_Hour

#Rent_Room_By_Month

#Need_Find_Room #Need_Rent_Room

#Short_Short Stay #Long Term Stay

#HanoianHotel #HanoianHospitalityGroup #HHG